Lý thuyết sóng Elliott chuẩn quốc tế CMT (P2)

Sau phần 1 hiểu được các kiến thức cơ bản về sóng Elliott. Tiếp tục phần 2, DHE ACADEMY truyền tải đến bạn những mẫu hình sóng Elliott cơ bản mà bạn cần phải nắm để giao dịch đạt được hiệu quả tốt nhất.

1. Các mô hình sóng đẩy

a. Sóng chéo

– Sóng chéo Diagonal là một dạng đặc biệt của sóng đẩy (Impulse) nhưng điểm khác biệt của nó là nó vi phạm vào nguyên tắc – sóng 4 vi phạm vào vùng giá của sóng 1. 

– Sóng chéo có 2 loại:
+ Leading Diagonal: sóng chéo bắt đầu nếu nó ở vị trí sóng 1 hoặc A (hình 1)
+ Ending Diagonal: sóng chéo kết thúc nếu nó ở vị trí sóng 5 hoặc C (hình 2)

Hình 1. Sóng chéo

b. Sóng mở rộng

– Sóng mở rộng vẫn tuân theo cấu trúc của sóng đẩy, tuy nhiên các sóng chính (sóng 1 hoặc sóng 3 hoặc sóng 5) sẽ mở rộng thành một cấu trúc nhiều sóng bên trong nó (thường là 5 sóng).

– Trong trường hợp mở rộng 1 lần thì tổng số sóng của mô hình sóng đẩy này là 9 bước sóng. Nếu mở rộng 2 lần, thì tổng số sóng sẽ là 13 sóng.

Hình 2. Sóng mở rộng

c. Sóng cụt (sóng 5 FAIL)

Sóng cụt hay còn được gọi là sóng 5 thất bại thường xảy ra sau khi có hiện tượng mở rộng ở sóng 3. Đây cũng mô hình sóng đẩy tuy nhiên, sóng 5 sẽ không vượt qua được đỉnh của sóng 3.

Hình 3. Sóng 5 cụt

2. Các mô hình sóng điều chỉnh đơn giản

a. Mô hình FLAT

– Mô hình FLAT là mô hình điều chỉnh giá đi ngang

– Trong đó A thường bằng C, B hồi cao hơn 61.8% so với sóng A

– Các loại mẫu hình sóng Flat thường gặp: 

Hình 6. Các mẫu hình sóng Flat thường gặp

Hình 7. Ví dụ về mẫu hình sóng điều chỉnh FLAT

b. Mô hình Zigzag

– Mô hình ZigZag là mô hình giá điều chỉnh sâu

– Trong đó, A thường bằng C, B hồi không quá 61.8% so với sóng A

– Các mẫu hình ZigZag thường gặp:

Hình 8. Mẫu hình Zigzag thường gặp

Hình 9. Ví dụ về điều chỉnh theo mẫu hình Zigzag

c. Mô hình tam giác

Là một mẫu hình sóng điều chỉnh đặc biệt, bao gồm 5 sóng, mỗi sóng có 3 sóng nhỏ, nên cấu trúc của nó sẽ là 3-3-3-3-3. Hai đường xu hướng nối các đỉnh và đáy cắt nhau tạo thành hình tam giác có hướng hội tụ hoặc mở rộng.

Hình 10. Mẫu hình điều chỉnh tam giác

Hình 11. Ví dụ về điều chỉnh theo mẫu hình tam giác

Kết luận: Sóng Elliott là một công cụ hỗ trợ đắc lực và được rất nhiều nhà giao dịch áp dụng để nhận ra được nhiều cơ hội trên thị trường cũng như đưa ra phương án giao dịch có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. Qua bài viết này DHE ACADEMY hy vọng bạn có thêm thông tin về công cụ hỗ trợ giúp các bạn có bước tiến khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Chúc các bạn thành công!

Related

Hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán

Một trong những kĩ năng cơ bản mà người...

Tự học đầu tư chứng khoán Online

Trong thời đại số ngày nay, việc học đầu...

Đầu tư chứng khoán mang lại lợi nhuận như thế nào?

Bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia...

7 Bước cơ bản để đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán mang lại nhiều cơ hội...

Bí quyết xác định số tiền cần để đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán là một trong những cách...