Phân tích - Nhận định

Vnindex hồi phục trong ngắn hạn. Mục tiêu 1040-1150

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Nhìn chung, thị trường chứng khoán thế giới không quá nhiều biến động mạnh, tại thị...

VNINDEX phục hồi, tạo đáy ngắn hạn ở 874

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua nhìn chung đi ngang sau thông tin CPI được...

VNINDEX tiếp tục đi ngược lại xu thế tăng của thế giới. Vùng tích lũy đáy dự kiến 920-940

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau khi thông...

VNindex tiếp tục giảm điểm, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ tích lũy quanh 940-980

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Sau chuỗi phục hồi mạnh mẽ bốn tuần liên tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ đã...

Vnindex cho tín hiệu phân kì đảo chiều ngắn hạn. Vùng giá theo dõi 1080.

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Trong tuần qua các thị trường khoán Mỹ và châu Âu có sự hồi phục khá...

Thị trường chứng khoán thế giới phục hồi, kì vọng VNI tích lũy tạo đáy 940-1000

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Trong tuần qua chỉ số chứng khoán Âu, Mỹ có sự hồi phục khá tốt trong...

Thị trường thế giới hạ nhiệt – VNINDEX tăng điểm và cải thiện thanh khoản

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Thị trường chứng khoán thế giới hầu như đi ngang chờ đợi thông tin về CPI...

VNINDEX tiếp tục giảm điểm về vùng hỗ trợ 900-950. Xuất hiện dấu hiệu cho thấy xu hướng ở vùng quá bán

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Trong tuần qua hầu hết chỉ số chứng khoán tại các thị trường lớn đều tăng...

Tin quan trọng

Vnindex hồi phục trong ngắn hạn. Mục tiêu 1040-1150

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Nhìn...

VNINDEX phục hồi, tạo đáy ngắn hạn ở 874

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Thị...

Vnindex cho tín hiệu phân kì đảo chiều ngắn hạn. Vùng giá theo dõi 1080.

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA: 1. THẾ GIỚI: Trong...